اطلاعیه تعطیلی

مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب روز یکشنبه ۲۵ دی ماه هم تعطیل است

با توجه به مصوبه استانداري تهران به پيشنهاد قرارگاه مديريت جهادي با هدف مديريت مصرف گاز، مجموعه ورزشي انقلاب نيز روز یکشنبه ۲۵ ديماه ١٤٠١ تعطيل خواهد بود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد