اطلاعیه
اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب میرساند در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۲/۹ مصادف با روز قدس ، مجموعه از ساعت ۱۴ پذیرای اعضاء محترم خواهد بود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد