بررسی داشبورد مدیریتی در نشست معاونین و مدیران شرکت با مدیرعامل و رییس هیات مدیره
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه، صبح شنبه 13 آبان ماه، نشست شورای معاونین و مدیران مجموعه های ورزشی و ستادی با "مهندس مدبر" مدیرعامل و "نوجوان" رییس هیات مدیره شرکت در خصوص مبحث "داشبورد مدیریتی" برگزار گردید.
داشبورد مدیریتی در سیستم های اطلاعات مدیریت، ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.
این جلسه که از ساعت 9 صبح در دفتر مدیرعامل آغاز شده بود، به مدت دو ساعت به طول انجامید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد