اجرای هنرهای فردی نوجوانان به مناسبت دهه مبارک فجر
هنرهای فردی نوجوانان به مناسبت دهه مبارک فجر در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به اجرا گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، هنرهای فردی نوجوانان به مناسبت دهه مبارک فجر در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به اجرا گذاشته شد.

گفتنی است اجرای نوجوانان در اجرای مهارت فردی فوتبال مورد توجه اعضای مجموعه قرار گرفت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد