بازدید لاله مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فضای سبز مجموعه
مدیرمجموعه صبح امروز یکشنبه مورخ 17 تیرماه از فضای سبز مجموعه بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب صبح امروز یکشنبه مورخ 17 تیرماه به همراه مسئولین از فضای سبز مجموعه بازدید به عمل آورده ، رسیدگی و حفظ درختان و درختچه ها و فضای سبز مجموعه را با به کارگیری راهکارهای بهینه با توجه به فصل گرم سال و جلوگیری از هدر رفتن آب به مسئولین متذکر گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد