اطلاعيه مهم
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، ضمن آرزوی سلامتی و داشتن اوقاتي خوش در روز طبيعت باطلاع اعضای محترم می رساند این مجموعه در روز طبیعت مورخ ١٤٠٠/١/١٣به طورکامل تعطیل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد