مسابقات کراسفیت قهرمانی کشور یادواره شهید جهادی اسماعیل احمدی

مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب میزبان مسابقات کراسفیت کشوری/

مسابقات کراسفیت قهرمانی کشور یادواره شهید جهادی اسماعیل احمدی به میزبانی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با حضور ورزشکاران منتخب استان ها از سرار کشور در تاریخ 18 و 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد