جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه دختران و مادران شاغل وزارت ورزش و جوانان
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در اوان ساعات امروز چهارشنبه 96/5/18 مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب شاهد بهترین صحنه های شاد و جذاب بود.
جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه دختران و مادران شاغل وزارت ورزش و جوانان توسط معاونت ورزشی بانوان در جنب پذیرش مجموعه ورزشی انقلاب در حال برگزاری می باشد.
گفتنی است این جشنواره با هماهنگی وزارت ورزش و همکاری مجموعه ساعات خوش و جذابی را برای حاضران فراهم آورده و نیز تا عصر ادامه خواهد داشت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد