بازدید مهندس کریمی از سالن بدنسازی و دیگر اماکن مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه به همراه فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از مجتمع تخصصی بانوان بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب، صبح امروز شنبه مورخ 98/12/24 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه به همراه فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از مکانهای مختلف مجموعه از جمله سالن بدنسازی بانوان و جاده تندرستی بازدید نمود.

شایان ذکر است بازدید مذکور با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ، جلائیان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، انصاری ذیحساب جاری ، هنرورمعاونت پشتیبانی شرکت توسعه ، فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب همچنین دیگر مدیران و مسئولین مجموعه ، در پی بررسی مزایده سالن بدنسازی بانوان مجموعه انقلاب که امروز برگزار و بهره بردار آن منتخب و معرفی گردید ، همچنین امور فنی که در ابتدای جاده تندرستی در دست اقدام است صورت پذیرفت.

گفتنی است با هدف ایجاد حس مطلوب در اعضای مجموعه حین ورود به جاده تندرستی نسبت به زیباسازی بصری این مکان که با نظارت و سازماندهی فضای موجود و باتوجه به شاخص‏ هاي بصری و درنظرگرفتن اصول فنی و ایمنی در طراحي آن که در منظرسازي محيط و ارتقاي ظاهری آن مؤثر می باشد ، در جهت ارتقاي جايگاه فرهنگي و بصري فضاهای پرتردد و ارزش نهادن به جايگاه و تکریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت اعضای مجموعه اقداماتی انجام گردیده است.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد