زمين هاي تنيس
( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
موقعیت مکانی
ورزش تنيس به اعتبار قضاوت و نظر كارشناسان ورزشي جهان به لحاظ جذابيت و نقش غير قابل انكار آن در تكامل فيزيكي و اخلاقي افراد ، سرآمد ساير رشته هاي ورزشي است . براي شروع آن جز در مواردي كه ابعاد قهرماني مطرح باشد از لحاظ سني محدوديتي ندارد ، كما اينكه اغلب مشاهده مي شود كه يك كودك هفت ساله و پيرمردي هفتاد ساله در كنار هم و شايد هم در مقابل يكديگر مشغول اين بازي هستند . مجموعه ورزشی انقلاب دارای 30 زمين روباز خاک قرمز مي باشد که به عنوان بزرگترين مجموعه تنيس خاورميانه در سطح منطقه مطرح است . اختلاف سطح زمينها از دريا 1750 متر است و هفت استاديوم تنيس در اين مجموعه در تمام دنيا بی نظير است 6 استاديوم با سقف 1530 صندلی که قابل افزايش به 2000 نفر و استاديوم مرکزی سه طبقه با سقف 4139 صندلی که قابل افزايش به 7500 نفر مي باشد . استادیوم مرکزی تنیس : استادیوم روباز مجموعه ورزشی انقلاب با 30 سال قدمت در ضلع شمالی مجموعه جنب ساختمان اداری قرار گرفته است . مساحت زیر بـنای تقـریبی آن حدود 8280 متـر مربع می باشد . استاديوم مرکزی سه طبقه با سقف 4139 صندلی است که قابل افزايش به 7500 نفر می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد