نرخ هر بلیط میهمان نفری: 000 150 ریال

اعضا محترم توجه داشته باشید مجموعه تا روز 20 فروردین بطور کامل تعطیل می باشد.
تاریخ بلیط
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد