نرخ هر بلیط میهمان نفری: 000 253 ریال
برای روزهای چهارشنبه ،پنج شنبه و جمعه خرید بیش از یک بلیط مهمان امکانپذیر نمیباشد.
تاریخ بلیط
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد