نرخ هر بلیط پارکینگ نفری: 000 47 ریال
1 الی 29 جلسه، بدون تخفیف
پکیج 30 الی 150 جلسه با تخفیف
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد