شرکت اعضای مجموعه در مسابقه کتابخوانی
اعضای مجموعه در مسابقه کتابخوانی با موضوع غدیر در قرآن شرکت نمودند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد