برف روبی و نمک پاشی در سطح معابر و خیابانهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
بارش برف برای اولین بار در سال جاری چهره مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب را سفید پوش کرد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد