برگزاری مسابقات گلف قهرمانی کشور آقایان در زمین گلف مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
امروز یکشنبه چهاردهم مهرماه مسابقات گلف قهرمانی آقایان با حضور 20 تیم آغاز شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد