بازگشایی معابر و مسیرهای تردد در مجموعه ورزشی انقلاب
یکشنبه و دوشنبه بیست و نهم و سی ام دیماه تلاش شبانه روزی جهت برف روبی معابر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد