گردهمایی نیروهای حراست و انتظامات مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
گردهمایی کارکنان حراست و انتظامات با حضور نقی پور سرپرست حراست شرکت توسعه و هاشمی مسئول حراست مجموعه ورزشی انقلاب در سالن کنفرانس نصرت برگزارشد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد