بازدید هیئت نظارت بر عملکرد بهره برداران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
هیئت نظارت بر عملکرد بهره برداران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از باشگاه سنگ نوردی بازدید به عمل آوردند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد