آماده سازی خیمه جهت برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم د رمجموعه
با فرارسیدن ماه محرم آماده سازی خیمه در محوطه بیرونی شرکت توسعه رو به اتمام و پذیرای عزاداران سید وسالار شهیدان می باشد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد