برگزاری مسابقات شوت فوتبال در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
در جشنواره بیست و دوم بهمن ماه برگزار شد؛


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد