همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شرکت مخابرات ایران
دومین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی شرکت مخابرات در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد