بازدید از جاده تندرستی و مسیرهمایش پیاده روی وزارت بهداشت
هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش پیاده روی وزارت بهداشت و جانمائی نصب بنرها انجام شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد