استقرار ایستگاه های هفتگانه ورزشی در مسیر همایش پیاده وری
همایش پیاده روی وزرای بهداشت با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد