معارفه مدیر جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
با حکمی از سوی مهندس کریمی/علی اکبر شعبانلو مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد