حضور سرکار خانم دکتر ابتکار و خانم دکتر محمدیان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب امروز پنجشنبه بیست و چهارم آبانماه میزبان خانم دکتر ابتکار و خانم دکتر محمدیان در باشگاه پدل مجموعه بود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد