احیاء گلخانه و تکثیر و نگهداری گونه های مختلف گیاهی
به دستور مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با توجه به نزدیک بودن فصل بهار رسیدگی به گلخانه های مجموعه جهت تکثیر گل و گیاه صورت پذیرفت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد