مستقر نمودن مخزن های شن و نمک در معابر و خیابانهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
در معابر و خیابانها و جاده تندرستی مجموعه مخازن شن و نمک کیسه ای جهت استفاده به هنگام بارش برف و یخبندان قرار گرفت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد