بازدید مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فضاهای مجموعه
مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از آذین بندی و فضاهای مجموعه بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد