برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی تنیس و جلسه کمیته فرهنگی ورزشی
برگزاری جلسه مسابقات بین المللی تنیس زیر 18 سال دختران و پسران و جلسه کمیته فرهنگی ورزشی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد