برگزاری مسابقات دارت مجموعه به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی
مسابقه دارت بمناسبت هفته تربیت بدنی در تاریخ اول آبان در سالن شماره ۳ تنیس برگزار گردید.
بانوان:
نفراول :خانم نسرین شیخ حسنی نفر دوم: سمیه فریاد رس و نفر سوم :نرگس صفری
آقایان :
نفر اول،احمد مرادی ، نفردوم، اسماعیل تبری، نفر سوم ، عبدالرضا منصوری


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد