برگزاری جلسه در خصوص چگونگی فعالیت اماکن تفریحی ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
جلسه ای با حضور بهره برداران مجموعه در دفتر مدیریت جهت انجام اقدامات مربوط به ایمن سازی فضاهای تفریحی ورزشی تشکیل شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد