همزمان با هفته تربیت بدنی صورت گرفت/
همایش پیاده‌روی کارکنان وزارت ورزش و شرکت توسعه در مجموعه ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد