افتتاحیه مراسم همایش پیاده روی بین المللی وزرای بهداشت
افتتاحیه مراسم همایش پیاده روی وزارت بهداشت با حضور دکتر احمدی معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد