بازدید لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از کلاسهای آموزشی ترم تابستان
لاله در اولین روز زوج از کلاسهای آموزشی ترم تابستان از برگزاری کلاسهای بازدید به عمل آورد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد