اهدای شاخه های گل به اعضای محترم مجموعه
همزمان با نخستین روز هفته تربیت بدنی و ورزش سرپرست و معاونین مجموعه ورزشی انقلاب با شاخه های گل به استقبال اعضای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب رفتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد