تخریب آبنمای انتهای جاده تندرستی
آبنمای انتهای جاده تندرستی به منظور مسطح نمودن آن فضا برای ایجاد جایگاه مناسب برای انجام ورزش های هوازی و بدنسازی تخریب گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد