نصب تابلوهای پیام رهبری
تابلوهای پیام رهبری سال 99 با عنوان سال جهش تولید در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب نصب گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد