بازدید کابلی مدیر مجموعه به همراه معاونت فنی از پروژه های در حال بازسازی و احداث مجموعه
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونت فنی از روند و نحوه انجام کار پروژه های در حال بازسازی و احداث مجموعه بازدید به عمل آورد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد