آماده سازی و فضاسازی محیطی مجموعه و تالار برای برگزاری مراسم
تالار مهربانی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برای برگزاری مراسم احیای شب های قدر فضاسازی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد