بازدید مهندس کریمی از احداث نمازخانه مرکزی و سرویس بهداشتی های جدید مجموعه ورزشی انقلاب
نمازخانه و سرویس بهداشتی های جدید مجموعه ورزشی انقلاب بهره برداری خواهند شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد