افطار آسمانی در اولین شب ماه مبارک رمضان
در اولین شب ماه مبارک رمضان در ایستگاه افطار آسمانی مجموعه با افطار ساده از اعضا و ورزشکاران محترم پذیرایی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد