برگزاری همایش پیاده روی شرکت مخابرات سی و یکم خرداد ماه
سومین همایش پیاده روی مخابرات سی و یکم خرداد ماه در رنج گلف مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد