بازدید و نظارت محمد لاله مدیر مجموعه ورزشی انقلاب از پروژه های مجموعه
محمد لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از روند پیشرفت پروژه تارتان جاده تندرستی ، ساخت سرویس های بهداشتی ، ساخت نمازخانه جدید و مجهز و نیز از فضای سبز مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد