کاشت چند اصله نهال به صورت نمادین توسط مدیر عامل شرکت توسعه و مدیر مجموعه ورزشی انقلاب
مراسم گرامیداشت "روز درختکاری" با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و معاونین ، همچنین مدیر ، معاونین و کارکنان مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد