بازدید محمدلاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فضاهای مجموعه
محمد لاله به همراه معاونین ، مدیران و مسئولین مجموعه از کلیه فضاهای مجموعه و اماکن در اختیار بهره برداران بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد