مراسم سی و هشتمین سالگرد شهادت علی اکبر شیرودی در سالن شهید افراسیابی
هوانیروز مایه افتخار کشور و فرزند شهید شیرودی مایه افتخار وزارت ورزش و جوانان است


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد