برگزاری اولین جلسه شورای معاونین و مدیران در سال جدید
اولین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در سالن کنفرانس نصرت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد