برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران در دفتر مدیریت مجموعه
دهمین جلسه شورای معاونین و مدیران با بررسی پیرامون موضوعات مصوب گردیده جهت انجام پیگیری های لازم برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد