مراسم اربعین حسینی در شرکت توسعه
به نقل از گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مراسم اربعین حسینی در شرکت توسعه به همراه تعدادی ازهمکاران مجموعه ها و شرکت بر پا گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد