کاشت نهال در مجموعه ورزشی انقلاب
آیین هفته درختکاری باحضورمدیرعامل شرکت توسعه،معاون عمرانی استاندار،معاون پشتیبانی شرکت توسعه،مدیرمجموعه ومدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش وجوانان برگزارشد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد